19 Tháng Tư 2014
  Danh sách các trạm
               DANH SÁCH CÁC TRẠM HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ


1.  Trạm xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật

2.  Trạm vật tư thuốc thú y

3.  Trạm Kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật Ông Đồn.

4.  Trạm thú y thành phố Biên Hòa.

5.  Trạm thú y thị xã Long Khánh.

6.  Trạm thú y huyện Nhơn Trạch.

7.  Trạm thú y huyện Long Thành.

8.  Trạm thú y huyện Vĩnh Cửu.

9.  Trạm thú y huyện Trảng Bom.

10. Trạm thú y huyện Thống Nhất.

11. Trạm thú y huyện Cẩm Mỹ.

12. Trạm thú y huyện Xuân Lộc.

13. Trạm thú y huyện Định Quán.

14. Trạm thú y huyện Tân Phú.