31 Tháng Bảy 2021
Chào mừng quý vị đến với Website CHI CỤC THÚ Y TỈNH ĐỒNG NAI
  CƠ CẤU TỔ CHỨC


 BAN LÃNH ĐẠO

 • Họ và tên: Nguyễn Trường Giang

 • Chức vụ: Chi cục trưởng

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ -Bác sĩ thú y • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Mai

 • Chức vụ: Phó Chi cục trưởng
 • Quê quán: Thừa Thiên Huế
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi


 • Họ và tên: Lê Đình Thông

 • Chức vụ: Phó Chi cục Trưởng

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y


 PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP


 • Họ và tên: Đặng Thị Thúy Hoàn

 • Chức vụ: Trưởng phòng

 • Quê quán: Nam Định

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 • Họ và tên: Trần Thị Hồng Thái

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

 • Quê quán: Quảng Trị

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

                   


 PHÒNG KIỂM DỊCH

 • Họ và tên: Trịnh Ngọc Biên

 • Chức vụ: Trưởng phòng 

 • Quê quán: Hà Tĩnh

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y


 • Họ và tên: Tống Thanh Lộc

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

 • Quê quán: Thừa Thiên Huế

 • Trình độ: Thạc sĩ Thú y 
 • Họ và tên: Đào Quang Hoàng

 • Chức vụ: Phó phòng

 • Quê quán: Hà tĩnh

 • Trình độ: Bác sĩ thú y 
PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

 • Họ và tên: Nguyễn Công Thành

 • Chức vụ: Trưởng phòng

 • Quê quán: Hà Tây

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi • Họ và tên: Trần Minh Thành

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng

 • Quê quán: Hà Tĩnh

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y - Cử nhân luật

 PHÒNG PHÒNG CHỐNG DỊCH


 • Họ và tên: Thân Văn Cẩn

 • Chức vụ: Phụ trách Phòng

 • Quê quán: Bắc Giang

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y
 
 • Họ và tên: Đoàn Thị Tươi

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng

 • Quê quán: Thái Bình

 • Trình độ: Thạc sĩ thú y • Họ và tên: Lương Hải Phong

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng

 • Quê quán: Cần Thơ

 • Trình độ: Thạc sĩ thú y

 PHÒNG CHĂN NUÔI

 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Cường

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng

 • Quê quán:

 • Trình độ chuyên môn:
 • Họ và tên: 

 • Chức vụ: 

 • Quê quán: 

 • Trình độ chuyên môn: 
 TRẠM VẬT TƯ THÚ Y

 • Họ và tên: Dương Thị Thanh Thủy

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Hà Nội

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thú y • Họ và tên: 

 • Chức vụ: Phó Trạm

 • Quê quán:  TRẠM CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM

 
 • Họ và tên: Nguyễn Tân Lang

 • Chức vụ: Trưởng Trạm 

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thú y • Họ và tên: Phan Chí Thông

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thú y

TRẠM KIỂM DỊCH ÔNG ĐỒN

 • Họ và tên: 

 • Chức vụ: Trưởng trạm

 • Quê quán: 

 • Trình độ chuyên môn:  • Họ và tên: Bùi Văn Nghĩa

 • Chức vụ: Phó Trưởng trạm - phụ trách Trạm

 • Quê quán: Thái Bình

 • Trình độ chuyên môn: Kĩ sư chăn nuôi

 

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TP.BIÊN HÒA

 • Họ và tên: Trần Ngọc Sơn

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Bạc Liêu

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y

  • Họ và tên: Trần Hồng Khanh

  • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

  • Quê quán: Quảng Ninh

  • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y
   

 

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y THỐNG NHẤT

 • Họ và tên: Dương Thanh Tiến

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Nghệ An

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Linh

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Nghệ An

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y
 

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TÂN PHÚ


 • Họ và tên: Trần Huy Hoàng

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Hải Dương

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y


 

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TRẢNG BOM

 • Họ và tên: Nguyễn Trung Thành

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Thái Nguyên

 • Trình độ chuyên môn: Kĩ sư chăn nuôi


 • Họ và tên: Vũ Thị Hồng Duyên

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Ninh Bình

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Thú y
 

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TX.LONG KHÁNH

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Long Khánh - Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y ĐỊNH QUÁN

 • Họ và tên: Lê Tấn Việt

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y

  TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y CẨM MỸ

  • Họ và tên: Trần Đình Sĩ

  • Chức vụ: Trưởng trạm

  • Quê quán: Thừa Thiên - Huế

  • Trình độ chuyên môn: Bác sỹ thú y


 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Hưởng

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Quảng Trị

 • Trình độ chuyên môn: Kĩ sư chăn nuôi

 TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y LONG THÀNH


 • Họ và tên: Võ Văn Cường

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Bác Sĩ Thú Y

 
 • Họ và tên: Huất Văn Có

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y


 

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y NHƠN TRẠCH


 • Họ và tên: Bùi Công Trực

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm-Phụ trách trạm

 • Quê quán: Long An

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y


 

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y VĨNH CỬU

 • Họ và tên: Hoàng Khánh Hưng

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Hải Dương

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y
  • Họ và tên: Nhâm Hoàng Cương

  • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

  • Quê quán: 

  • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y
TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y XUÂN LỘC


 • Họ và tên: Lại Văn Đôn

 • Chức vụ: Phó Trưởng trạm - Phụ trách Trạm

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y • Họ và tên: Nguyễn Trung Thành

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Thái Nguyên

 • Trình độ chuyên môn: Kĩ sư chăn nuôi


 
 • Họ và tên: Nguyễn Tân Lang

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thú y


 • Họ và tên: Lê Tấn Việt

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y

 • Họ và tên: Lê Tấn Việt

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y

 • Họ và tên: Phan Chí Thông

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thú y


 • Họ và tên: Phan Chí Thông

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thú y


 • Họ và tên: Phan Chí Thông

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thú y


 • Họ và tên: 

 • Chức vụ:  

 • Quê quán:


 • Trình độ chuyên môn: 
 • Họ và tên: Trịnh Ngọc Biên

 • Chức vụ: Phó phòng

 • Quê quán: Hà Tĩnh

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y • Họ và tên: Trịnh Ngọc Biên

 • Chức vụ: Phó phòng

 • Quê quán: Hà Tĩnh

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y • Họ và tên: Trịnh Ngọc Biên

 • Chức vụ: Phó phòng

 • Quê quán: Hà Tĩnh

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y
 • Họ và tên: Phan Văn Khôi

 • Chức vụ: Phó Trạm

 • Quê quán: Nghệ An

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y

 • Họ và tên: Võ Văn Cường

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Bác Sĩ Thú Y

 • Họ và tên: Tống Thanh Lộc

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

 • Quê quán: Thừa Thiên Huế

 • Trình độ: Thạc sĩ Thú y

 • Họ và tên: Tống Thanh Lộc

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

 • Quê quán: Thừa Thiên Huế

 • Trình độ: Thạc sĩ Thú y


  Thủ Tục Hành Chính
  Liên kết ngành