23 Tháng Hai 2024
Chào mừng quý vị đến với Website CHI CỤC THÚ Y TỈNH ĐỒNG NAI
  CƠ CẤU TỔ CHỨC


 BAN LÃNH ĐẠO

 • Họ và tên: Nguyễn Trường Giang

 • Chức vụ: Chi cục Trưởng

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ -Bác sĩ thú y • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Mai

 • Chức vụ: Phó Chi cục Trưởng
 • Quê quán: Thừa Thiên Huế
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi


 • Họ và tên: Lê Đình Thông

 • Chức vụ: Phó Chi cục Trưởng

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y


 PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP


 • Họ và tên: Đặng Thị Thúy Hoàn

 • Chức vụ: Trưởng Phòng

 • Quê quán: Nam Định

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 • Họ và tên: Mai Thị Huyền

 • Chức vụ: Kế toán trưởng  

 • Quê quán: Ninh Bình

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

                   


 PHÒNG KIỂM DỊCH


 • Họ và tên: Tống Thanh Lộc

 • Chức vụ: Trưởng Phòng 

 • Quê quán: Thừa Thiên Huế

 • Trình độ: Thạc sĩ Thú y 
 • Họ và tên: Đào Quang Hoàng

 • Chức vụ: Phó Phòng

 • Quê quán: Hà tĩnh

 • Trình độ: Thạc sĩ thú y


 
PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

 • Họ và tên: Trịnh Ngọc Biên

 • Chức vụ: Trưởng Phòng 

 • Quê quán: Hà Tĩnh

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y

 • Họ và tên: Trần Minh Thành

 • Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

 • Quê quán: Hà Tĩnh

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y - Cử nhân luật

 PHÒNG PHÒNG CHỐNG DỊCH


 • Họ và tên: Thân Văn Cẩn

 • Chức vụ: Trưởng Phòng

 • Quê quán: Bắc Giang

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y
 • Họ và tên: Lương Hải Phong

 • Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

 • Quê quán: Cần Thơ

 • Trình độ: Thạc sĩ thú y

 PHÒNG CHĂN NUÔI


 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Cường

 • Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

 • Quê quán: 

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi
 TRẠM VẬT TƯ THUỐC THÚ Y


 • Họ và tên: Nguyễn Trung Thành

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Thái Nguyên

 • Trình độ chuyên môn: Kĩ sư chăn nuôi
 TRẠM CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM


 • Họ và tên: Phan Chí Thông

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thú y


   
 • Họ và tên: Đoàn Thị Tươi

 • Chức vụ: Phó trưởng Trạm 

 • Quê quán: Thái Bình

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thú y
TRẠM KIỂM DỊCH ÔNG ĐỒN

 • Họ và tên: Bùi Văn Nghĩa

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Thái Bình

 • Trình độ chuyên môn: Kĩ sư chăn nuôi

 TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TP.BIÊN HÒA


 • Họ và tên: Nguyễn Công Thành

 • Chức vụ:  Trưởng Trạm

 • Quê quán: Hà Tây

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi - Cử nhân luật   

  TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y THỐNG NHẤT

 • Họ và tên: Dương Thanh Tiến

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Nghệ An

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y • Họ và tên: Vũ Thị Hồng Duyên

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Ninh Bình

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Thú y


 TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TÂN PHÚ


 • Họ và tên: Lê Tấn Việt

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú yTRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TRẢNG BOM

 • Họ và tên: Dương Thị Thanh Thủy

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Hà Nội

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thú y
  • Họ và tên: Nguyễn Tiến Hưng

  • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

  • Quê quán: Hà Tĩnh

  • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Thú y

  • Họ và tên: Nguyễn Phi Cường

  • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

  • Quê quán: 

  • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Thú y 
TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TX.LONG KHÁNH

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Long Khánh - Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y


 • Họ và tên: Dương Thị Thanh Xuân

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Long Khánh - Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y
 TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y ĐỊNH QUÁN

 • Họ và tên: Nguyễn Đức Linh

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Nghệ An

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y


 

  • Họ và tên: Trần Thanh Tùng

  • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

  • Quê quán: 

  • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y CẨM MỸ


  • Họ và tên: Trần Đình Sĩ

  • Chức vụ: Trưởng Trạm

  • Quê quán: Thừa Thiên - Huế

  • Trình độ chuyên môn: Bác sỹ thú y
 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Hưởng

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Quảng Trị

 • Trình độ chuyên môn: Kĩ sư chăn nuôi

 TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y LONG THÀNH


 • Họ và tên: Võ Văn Cường

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Bác Sĩ Thú Y
 
 • Họ và tên: Huất Văn Có

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y


 

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y NHƠN TRẠCH

 
 • Họ và tên: Nguyễn Tân Lang

 • Chức vụ: Trưởng Trạm 

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thú y • Họ và tên: Bùi Công Trực

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Long An

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y


 

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y VĨNH CỬU

 • Họ và tên: Hoàng Khánh Hưng

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Hải Dương

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y
  • Họ và tên: Nhâm Hoàng Cương

  • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

  • Quê quán: 

  • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y
TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y XUÂN LỘC


 • Họ và tên: Lại Văn Đôn

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y • Họ và tên: Nguyễn Trung Thành

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Thái Nguyên

 • Trình độ chuyên môn: Kĩ sư chăn nuôi


 
 • Họ và tên: Nguyễn Tân Lang

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thú y


 • Họ và tên: Lê Tấn Việt

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y

 • Họ và tên: Lê Tấn Việt

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y

 • Họ và tên: Phan Chí Thông

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thú y


 • Họ và tên: Phan Chí Thông

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thú y


 • Họ và tên: Phan Chí Thông

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thú y


 • Họ và tên: 

 • Chức vụ:  

 • Quê quán:

 • Trình độ chuyên môn: 
 • Họ và tên: Trịnh Ngọc Biên

 • Chức vụ: Phó phòng

 • Quê quán: Hà Tĩnh

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y • Họ và tên: Trịnh Ngọc Biên

 • Chức vụ: Phó phòng

 • Quê quán: Hà Tĩnh

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y • Họ và tên: Trịnh Ngọc Biên

 • Chức vụ: Phó phòng

 • Quê quán: Hà Tĩnh

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y
 • Họ và tên: Phan Văn Khôi

 • Chức vụ: Phó Trạm

 • Quê quán: Nghệ An

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y

 • Họ và tên: Võ Văn Cường

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Bác Sĩ Thú Y
 • Họ và tên: Tống Thanh Lộc

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

 • Quê quán: Thừa Thiên Huế

 • Trình độ: Thạc sĩ Thú y

 • Họ và tên: Tống Thanh Lộc

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

 • Quê quán: Thừa Thiên Huế

 • Trình độ: Thạc sĩ Thú y


 • Họ và tên: Nguyễn Trung Thành

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Thái Nguyên

 • Trình độ chuyên môn: Kĩ sư chăn nuôi


 • Họ và tên: Nguyễn Đức Linh

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Nghệ An

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y • Họ và tên: Nguyễn Tiến Hưng

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: 

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Thú y


 • Họ và tên: Nguyễn Tiến Hưng

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: 

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Thú y

 • Họ và tên: Lê Tấn Việt

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y


 • Họ và tên: Lê Tấn Việt

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y

 • Họ và tên: Lê Tấn Việt

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y

 • Họ và tên: Lê Tấn Việt

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y

 • Họ và tên: Lê Tấn Việt

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y

 • Họ và tên: Dương Thị Thanh Thủy

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Hà Nội

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thú y • Họ và tên: Dương Thị Thanh Thủy

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Hà Nội

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thú y  Thủ Tục Hành Chính
  Liên kết ngành