05 Tháng Bảy 2020
Chào mừng quý vị đến với Website CHI CỤC THÚ Y TỈNH ĐỒNG NAI
  CƠ CẤU TỔ CHỨC


 BAN LÃNH ĐẠO

 • Họ và tên: Trần Văn Quang

 • Chức vụ: Chi cục trưởng

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thú y • Họ và tên: Nguyễn Trường Giang

 • Chức vụ: Phó Chi cục trưởng
 • Quê quán: Quảng Nam
 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP


 • Họ và tên: Đặng Thị Thúy Hoàn

 • Chức vụ: Trưởng phòng

 • Quê quán: Nam Định

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 • Họ và tên: Trần Thị Hồng Thái

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng HCTH

 • Quê quán: Quảng Trị

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

 

 PHÒNG KIỂM DỊCH


 • Họ và tên: Trịnh Ngọc Biên

 • Chức vụ: Trưởng phòng Kiểm Dịch

 • Quê quán: Hà Tĩnh

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y


 
 • Họ và tên: Tống Thanh Lộc

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kiểm Dịch

 • Quê quán: 

 • Trình độ: Thạc sĩ


 PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

 • Họ và tên: Nguyễn Công Thành

 • Chức vụ: Trưởng phòng

 • Quê quán: Hà Tây

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi • Họ và tên: Trần Minh Thành

 • Chức vụ: Phó phòng

 • Quê quán: Hà Tĩnh

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y - Cử nhân luật

 PHÒNG PHÒNG CHỐNG DỊCH


 • Họ và tên: Thân Văn Cẩn

 • Chức vụ: Trưởng phòng

 • Quê quán: Bắc Giang

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y
 
 • Họ và tên: Đoàn Thị Tươi

 • Chức vụ: Phó phòng

 • Quê quán: Thái Bình

 • Trình độ: Thạc sĩ thú y


 • Họ và tên: Lương Hải Phong

 • Chức vụ: Phó phòng

 • Quê quán: Cần Thơ

 • Trình độ: Thạc sĩ thú y


 PHÒNG CHĂN NUÔI

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Mai

 • Chức vụ: Trưởng phòng

 • Quê quán: Thừa Thiên - Huế

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi • Họ và tên: Phan Văn Khôi

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng

 • Quê quán: Nghệ An

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y
 TRẠM VẬT TƯ THÚ Y

 • Họ và tên: Dương Thị Thanh Thủy

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Hà Nội

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thú y • Họ và tên: 

 • Chức vụ: Phó Trạm

 • Quê quán: 
 TRẠM CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM

 
 • Họ và tên: Nguyễn Tân Lang

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thú y


 • Họ và tên: Phan Chí Thông

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thú y
TRẠM KIỂM DỊCH ÔNG ĐỒN

 • Họ và tên: Phạm Mạnh Hùng

 • Chức vụ: Trưởng trạm

 • Quê quán: Thái Bình

 • Trình độ chuyên môn: Kĩ sư chăn nuôi • Họ và tên: Bùi Văn Nghĩa

 • Chức vụ: Phó Trạm

 • Quê quán: Thái Bình

 • Trình độ chuyên môn: Kĩ sư chăn nuôi TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TP.BIÊN HÒA

 • Họ và tên: Trần Ngọc Sơn

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Bạc Liêu

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y
 • Họ và tên: Trần Hồng Khanh

 • Chức vụ: Phó Trạm

 • Quê quán: Quảng Ninh

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y


 TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y THỐNG NHẤT

 • Họ và tên: Dương Thanh Tiến

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Nghệ An

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y • Họ và tên: Nguyễn Đức Linh

 • Chức vụ: Phó Trạm

 • Quê quán: Nghệ An

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y


 TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TÂN PHÚ

 
 • Họ và tên: Vũ Ngọc Lan

 • Chức vụ: Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y Tân Phú

 • Quê quán: Hà Nội

 • Trình độ: Bác sĩ thú y • Họ và tên: Trần Huy Hoàng

 • Chức vụ: Phó Trạm

 • Quê quán: Hải Dương

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y


 TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TRẢNG BOM

 • Họ và tên: Nguyễn Trung Thành

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Thái Nguyên

 • Trình độ chuyên môn: Kĩ sư chăn nuôi


 • Họ và tên: Vũ Thị Hồng Duyên

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Ninh Bình

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Thú y


 
TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TX.LONG KHÁNH


 • Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Long Khánh - Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y


 TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y ĐỊNH QUÁN

 • Họ và tên: Lê Tấn Việt

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y


 
 • Họ và tên: Lại Văn Đôn

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Nam Định

 • Trình độ chuyên môn:  Bác sĩ thú y

      
   
                                  TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y CẨM MỸ

  • Họ và tên: Trần Đình Sĩ

  • Chức vụ: Trưởng trạm

  • Quê quán: Thừa Thiên - Huế

  • Trình độ chuyên môn: Bác sỹ thú y

  

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Hưởng

 • Chức vụ: Phó Trạm

 • Quê quán: Quảng Trị

 • Trình độ chuyên môn: Kĩ sư chăn nuôi

 TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y LONG THÀNH

 • Họ và tên: Lê Đình Thông

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y


 
 • Họ và tên: Huất Văn Có

 • Chức vụ: Phó Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y


 TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y NHƠN TRẠCH

 • Họ và tên: Võ Văn Cường

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Bác Sĩ Thú Y
 • Họ và tên: Bùi Công Trực

 • Chức vụ: Phó Trạm

 • Quê quán: Long An

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y


 TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y VĨNH CỬU

 • Họ và tên: Hoàng Khánh Hưng

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Hải Dương

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y
 • Họ và tên: Nhâm Hoàng Cương

 • Chức vụ: Phó Trạm

 • Quê quán: 

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y


 TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y XUÂN LỘC

 • Họ và tên: Hoàng Xuân Minh

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y • Họ và tên: Nguyễn Trung Thành

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Thái Nguyên

 • Trình độ chuyên môn: Kĩ sư chăn nuôi


 
 • Họ và tên: Nguyễn Tân Lang

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thú y


 • Họ và tên: Lê Tấn Việt

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y

 • Họ và tên: Lê Tấn Việt

 • Chức vụ: Trưởng Trạm

 • Quê quán: Quảng Nam

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y

 • Họ và tên: Phan Chí Thông

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thú y


 • Họ và tên: Phan Chí Thông

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thú y


 • Họ và tên: Phan Chí Thông

 • Chức vụ: Phó Trưởng Trạm

 • Quê quán: Đồng Nai

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thú y


 • Họ và tên: 

 • Chức vụ:  

 • Quê quán:


 • Trình độ chuyên môn: 
 • Họ và tên: Trịnh Ngọc Biên

 • Chức vụ: Phó phòng

 • Quê quán: Hà Tĩnh

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y • Họ và tên: Trịnh Ngọc Biên

 • Chức vụ: Phó phòng

 • Quê quán: Hà Tĩnh

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y • Họ và tên: Trịnh Ngọc Biên

 • Chức vụ: Phó phòng

 • Quê quán: Hà Tĩnh

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y
 • Họ và tên: Phan Văn Khôi

 • Chức vụ: Phó Trạm

 • Quê quán: Nghệ An

 • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ thú y

  Thủ Tục Hành Chính
  Liên kết ngành