23 Tháng Hai 2024
Chào mừng quý vị đến với Website CHI CỤC THÚ Y TỈNH ĐỒNG NAI
  cơ sở an toàn dịch năm 2014-2017

Công tác xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh trên địa bàn

 Tính đến cuối tháng 06/2017: Tổng số trang trại chăn nuôi trên địa bàn đã được Cục Thú y và Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai cấp giấy chứng nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh là: 497 cơ sở (gồm 227 trang trại heo và 270 trang trại gia cầm).