24 Tháng Tư 2014
  Giới thiệu
  Văn bản ngành
  Thủ tục hành chính
  Đảng - Đoàn thể
  mục tin
  HÌNH ẢNH
  Liên kết ngành
  Tin mới cập nhật
Tịch thu, tiêu hủy hơn 1 tấn h...(03/04/2014)

Tịch thu, tiêu hủy hơn 1 tấn h...(02/04/2014)

Hà Nội: 4 bệnh nhân cấp cứu, t...(26/03/2014)

Một thai phụ ở Thanh Hóa tử vo...(26/03/2014)TIN HOẠT ĐỘNG KHÁC

>> Huyện Xuân Lộc: Bắt giữ 350 kg thịt heo sữa đã bốc mùi hôi thối(24/03/2014)

>> Thái-lan: 18 người tử vong do cúm H1N1(24/03/2014)

>> Vào khu quy hoạch chăn nuôi tập trung: Vẫn là cánh cửa hẹp(24/03/2014)

>> Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 20/03/2014 (21/03/2014)

>> 208/2013/NĐ-CP(18/03/2014)

>> Bình Thuận công bố dịch cúm gia cầm A/H5N1(18/03/2014)

>> Đồng Nai được chọn triển khai thí điểm chăn nuôi tập trung Lifsap(17/03/2014)

>> Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 11/03/2014 (13/03/2014)

>> Tiêu hủy hơn 100kg thịt heo thối(13/03/2014)

>> Công bố dịch cúm gia cầm tại Bến Tre(12/03/2014)

>> Số ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 giảm mạnh trên cả nước(12/03/2014)

>> Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 10/03/2014(11/03/2014)

>> Trăn trở với thịt heo sạch(10/03/2014)

>> 2 tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long có thêm ổ dịch cúm gia cầm(07/03/2014)

>> Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 06/03/2014(07/03/2014)

>> Xuất hiện chủng virus cúm gia cầm mới ở Đồng Nai(07/03/2014)

>> Nước mắt người chăn nuôi (27/02/2014)

>> Không thiếu vaccine phòng cúm gia cầm(27/02/2014)

>> 40/2013/TT-BCT(26/02/2014)

>> 119/2013/NĐ-CP (26/02/2014)

>> 14/2011/TT-BNNPTNT(26/02/2014)

>> 15/CĐ-BNN-TY (26/02/2014)

>> 663/CCTY-KD (26/02/2014)

>> 08/2013/TT - BNV(26/02/2014)

>> 63/2013/ND - CP(26/02/2014)


>> Huyện Xuân Lộc: Bắt giữ 350 kg thịt heo sữa đã bốc mùi hôi thối (24/03/2014)

>> Thái-lan: 18 người tử vong do cúm H1N1 (24/03/2014)

>> Vào khu quy hoạch chăn nuôi tập trung: Vẫn là cánh cửa hẹp (24/03/2014)

>> Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 20/03/2014 (21/03/2014)

>> 208/2013/NĐ-CP (18/03/2014)

>> Bình Thuận công bố dịch cúm gia cầm A/H5N1 (18/03/2014)

>> Đồng Nai được chọn triển khai thí điểm chăn nuôi tập trung Lifsap (17/03/2014)

>> Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 11/03/2014 (13/03/2014)

>> Tiêu hủy hơn 100kg thịt heo thối (13/03/2014)

>> Công bố dịch cúm gia cầm tại Bến Tre (12/03/2014)

>> Số ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 giảm mạnh trên cả nước (12/03/2014)

>> Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 10/03/2014 (11/03/2014)

>> Trăn trở với thịt heo sạch (10/03/2014)

>> 2 tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long có thêm ổ dịch cúm gia cầm (07/03/2014)

>> Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 06/03/2014 (07/03/2014)

>> Xuất hiện chủng virus cúm gia cầm mới ở Đồng Nai (07/03/2014)

>> Nước mắt người chăn nuôi (27/02/2014)

>> Không thiếu vaccine phòng cúm gia cầm (27/02/2014)

>> 40/2013/TT-BCT (26/02/2014)

>> 119/2013/NĐ-CP (26/02/2014)

>> 14/2011/TT-BNNPTNT (26/02/2014)

>> 15/CĐ-BNN-TY (26/02/2014)

>> 663/CCTY-KD (26/02/2014)

>> 08/2013/TT - BNV (26/02/2014)

>> 63/2013/ND - CP (26/02/2014)


Quay Về
  thông báo
  • Báo cáo tiêm phòng
  • Đề án phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản
  • báo cáo
  • bao cáo chăn nuôi
Xem tiếp
  CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH
   
  đề án chăn nuôi
   
   
  Các đơn vị trực thuộc
  quy định tiêu chuẩn