06 Tháng Sáu 2023
Chào mừng quý vị đến với Website CHI CỤC THÚ Y TỈNH ĐỒNG NAI
  SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  • Phòng Hành Chính-Tổng Hợp : 0613 822 980 - 0613 818 477
  • Phòng Dịch Tễ: 0613 857 420
  • Phòng Chăn Nuôi: 0613 857 477
  • Phòng Kiểm Dịch: 0613 895 481