23 Tháng Hai 2024
Chào mừng quý vị đến với Website CHI CỤC THÚ Y TỈNH ĐỒNG NAI
  DANH SÁCH CÁC PHÒNG BAN


1. Phòng Hành chính tổng hợp

    Số điện thoại: 0613.822980


2. Phòng Dịch tễ thú y.

    Số điện thoại: 0613.857420


3. Phòng Kiểm dịch động vật.

   Số điện thoại: 0613.895481; 0613.8878193


4. Phòng Chăn nuôi.

   Số điện thoại: 0613.857477


5. Phòng Thú y cộng đồng.

   Số điện thoại: 0613.818478


  Thủ Tục Hành Chính