21 Tháng Giêng 2019
Chào mừng quý vị đến với Website CHI CỤC THÚ Y TỈNH ĐỒNG NAI
  Tin tức tổng hợp

Dự án LIFSAP Đồng Nai làm việc với Đoàn đánh giá của Ngân hàng Thế Giới

Ngày 16/9/2014, Ban quản lý Dự án LIFSAP tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với Đoàn hỗ trợ thực hiện dự án LIFSAP của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh nhằm đánh giá kết quả thực hiện và kế hoạch triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới. Ban QLDA LIFSAP Đồng Nai đã báo cáo tiến độ thực hiện các hoạt động của Dự án đến ngày 30/8/2014, kế hoạch thực hiện trong năm 2015 (năm dự án sẽ kết thúc) và một số nội dung triển khai liên quan đến hoạt động đầu tư trong trường hợp dự án gia hạn đến năm 2018.

LIFSAP

Kế hoạch thực hiện năm 2015: Tiếp tục vận hành và nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống trộn thức ăn chăn nuôi giảm giá thành; đánh giá vận hành các chuỗi sản phẩm (chăn nuôi đến cơ sở giết mổ và ra chợ, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm người tiêu dùng) trong vùng GAHP; nhân rộng mô hình ra các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Tác động tích cực để chuyển mô hình quản lý từ Tổ hợp tác thành quản lý chuỗi là Hợp tác xã (2 – 3 mô hình); Hoàn thành hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp chuồng trại cho tất cả các hộ GAHP còn lại (200 hộ); hỗ trợ xây dựng công trình khí sinh học (200 công trình); Tổ chức đánh giá cấp giấy chứng nhận VietGAHP cho khoảng 300 hộ chăn nuôi; hỗ trợ xây dựng 08 cơ sở giết mổ; xây dựng 06 chợ; Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho nông dân, tiểu thương, chủ cơ sở giết mổ, cán bộ liên quan,…và một số hoạt động giám sát đánh giá kết quả thực hiện dự án.

Ngoài ra, các nội dung về gia hạn dự án đến năm 2018 đã được đoàn thảo luận, Ban QLDA LIFSAP đã xây dựng kế hoạch và đề xuất các nội dung hoạt động tập trung chủ yếu vào hỗ trợ tác động để vận hành các chuỗi sản phẩm tại vùng GAHP, theo mô hình chăn nuôi Hợp tác xã kết nối với cơ sở giết mổ và chợ thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm người tiêu dùng. Các nội dung đề xuất hỗ trợ tác động như: đào tạo, tập huấn; hỗ trợ con giống, vắc xin; nâng cấp nhà xưởng vận hành thu mua nguyên liệu và vận hành hệ thống trộn thức ăn chăn nuôi cho Hợp tác xã; Hỗ trợ các dụng cụ, thiết bị (bộ dao chuyên dùng, thùng inox vận chuyển và xe vận chuyển chuyên dùng,…) cho cơ sở giết mổ để cải thiện vệ sinh thú y; Hỗ trợ nâng cấp chợ thực phẩm tươi sống nhằm kết nối chuỗi sản phẩm và đề xuất đầu tư nhân rộng 02 khu LPZ trong quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại 02 địa phương (TX Long Khánh và huyện Xuân Lộc).

Trên cơ sở các nội dung báo cáo và quá trình thảo luận, WB sẽ có đánh giá, xem xét các kiến nghị thực hiện của Ban QLDA LIFSAP trong thời gian tới, đồng thời chấp thuận cho Ban QLDA LIFSAP tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện đầu khu LPZ. Đối với việc bổ sung nguồn vốn trong kế hoạch gia hạn thời gian thực hiện dự án đến năm 2018 sẽ được đoàn tiếp tục tổ chức thảo luận và xem xét trong các lần đánh giá tiếp theo.

Nguyễn Quang Tuyên (Chi cục thú Y)

>> 4286/UBND-VX (26/09/2014)

>> 23/CT-UBND (24/09/2014)

>> Tăng cường phòng dịch cúm gia cầm H5N6 tại Đồng Nai (23/09/2014)

>> Hơn 170 hộ chăn nuôi heo được cấp chứng nhận VietGAHP nông hộ (23/09/2014)

>> Quảng Nam: Tiêu hủy khẩn cấp trên 3.000 con vịt bị H5N6 (23/09/2014)

>> Công tác tuyển dụng viên chức Chi cục Thú y Đồng Nai năm 2014 (03/09/2014)

>> Hội nghị hướng dẫn trang trại chăn nuôi An toàn Dịch bệnh tại huyện Thống Nhất (03/09/2014)

>> Thông báo triệu tập Đoàn viên dự Đại hội đoàn cơ sở Sở NN và PTNT nhiệm kỳ 2014-2017 (29/08/2014)

>> 2326/QĐ - UBND (25/08/2014)

>> Hàng trăm con chim chết vì cúm H5N6 ở Lào Cai (25/08/2014)


Quay Về
Tìm kiếm theo ngày tháng
Tìm kiếm theo tiêu đề
  Báo cáo
  • Thông báo nghỉ lễ
  • Thông báo tuyển sinh năm 2018
  • Thông báo kết quả điểm các thí sinh dự xét tuyển dụng viên chức CCCNTY năm 2017
Xem tiếp
   
  đề án chăn nuôi