28 Tháng Giêng 2021
Chào mừng quý vị đến với Website CHI CỤC THÚ Y TỈNH ĐỒNG NAI
  Tin tức tổng hợp

Cục Thú y đã làm đúng quy định pháp luật

Vừa qua, Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Quảng Ninh (gọi tắt là Công ty Thủy sản Quảng Ninh) phản ánh việc công ty tiến hành đăng ký kiểm dịch nhập khẩu nội tạng gia súc, gia cầm nhưng bị từ chối. Vậy điều này đúng hay sai?

Được biết ngày 29/4/2017, Công ty có gửi Công văn số 03/17/TT/DKDK-QNSF về việc đăng ký kiểm dịch nhập khẩu các loại nội tạng động vật đông lạnh (gan, tim, cật, lòng, mề, phổi,…) để gia công, chế biến xuất khẩu qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), với số lượng nhập khẩu là 37.500 tấn nội tạng gia súc, gia cầm.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 về kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật để gia công, chế biến hàng xuất khẩu của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ NN- PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn (sau đây gọi là Thông tư số 25), quy định sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu để gia công chế biến xuất khẩu chỉ có các sản phẩm: Thịt, tai, đuôi, chân, cánh của gia súc, gia cầm và không có sản phẩm nội tạng.

Ngày 08/5/2017 Cục Thú y đã gửi Công văn số 863/TY-KD trả lời Công ty Thủy sản Quảng Ninh với nội dung như sau: Các sản phẩm nội tạng động vật Công ty đề nghị kiểm dịch nhập khẩu để gia công, chế biến xuất khẩu không thuộc quy định tại Thông tư số 25.

Ngày 13/5/2017, Công ty Thủy sản Quảng Ninh tiếp tục gửi Công văn số 06/17/TT/DKKD-QNSF đăng ký kiểm dịch và Công văn số 26/17/CV-QNSF về việc kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm nội tạng động vật để gia công, chế biến xuất khẩu, trong đó có nội dung, Công ty đã gửi Công văn và hồ sơ đăng ký kiểm dịch nhập khẩu nội tạng động vật theo trình tự quy định tại Điều 11 của Thông tư số 25 là đúng quy định Việt Nam về nhập khẩu để gia công, chế biến xuất khẩu.

       Ngày 16/5/2017, Cục Thú y đã gửi Công văn số 926/TY-KD trả lời Công ty. Ngày 19/6/2017, Cục Thú y nhận được đơn khiếu nại của Công ty Thủy sản Quảng Ninh (địa chỉ: Khu 1, phường Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Nội dung đơn khiếu nại: Công văn số 863/TY-KD ngày 08/5/2017 của Cục Thú y về việc kiểm dịch nhập khẩu các loại nội tạng để gia công xuất khẩu và Công văn số 926/TY-KD ngày 16/5/2017 của Cục Thú y về việc kiểm dịch nhập khẩu nội tạng động vật để gia công, chế biến xuất khẩu.

       Đồng thời, Công ty đề nghị hủy bỏ Công văn số 926 và tiếp tục để Công ty được kiểm dịch nhập khẩu nội tạng động vật từ các nước vào Việt Nam để gia công, chế biến xuất khẩu.

   Theo quy định của Luật Khiếu nại (số 02/2011/QH13 ban hành ngày 11/11/2011), Cục Thú y đã gửi Công văn số 1226/TB-TY-TTr,PC ngày 28/6/2017 trả lời Công ty không đủ điều kiện thụ lý giải quyết, với lý do như sau:

            (1) Tại khoản 1 Điều 11 quy định về các khiếu nại không được thụ lý giải quyết: “1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định”;

            (2) Thông tư số 25 là văn bản quy phạm pháp luật, được thẩm định và ban hành theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (số 80/2015/QH13, ngày 22/6/2015).

         Ngày 05/7/2017, Cục Thú y đã gửi Công văn số 1277/TY-TTr,PC báo cáo Bộ NN- PTNT về việc kiểm dịch nhập khẩu nội tạng động vật từ các nước vào Việt Nam để gia công, chế biến xuất khẩu qua biên giới phía Bắc của Công ty Thủy sản Quảng Ninh.

      Tại Công văn này, Cục Thú y đề xuất Bộ cho phép chủ trì tổ chức cuộc họp, thành phần gồm có: Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Cục Chăn nuôi (Bộ NN- PTNT); Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) và các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm động vật trên cạn để gia công, chế biến xuất khẩu để cùng trao đổi, thảo luận về việc kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm nội tạng động vật để gia công, chế biến xuất khẩu, sau đó tổng hợp và báo cáo Bộ NN- PTNT xem xét quyết định.

     Như vậy, có thể khẳng định rằng, Cục Thú y đã chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Thú y hiện hành.

Tống Thanh Lộc

(Theo Báo nông nghiêpViệt nam)

>> Thông tư số 35 tạo ra sự chuyển biến tích cực trong quản lý nuôi chim yến (25/07/2017)

>> NGHỊ QUYẾT MỚI CỦA QUỐC HỘI VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (25/07/2017)

>> XỬ LÝ CƠ SỞ GIẾT MỔ HEO TRÁI PHÉP VỚI SỐ LƯỢNG LỚN Ở THỐNG NHẤT (10/05/2017)

>> TIẾP NHẬN VÀ TRẢ HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH ĐỒNG NAI (03/05/2017)

>> Hội nghị kết nối chuỗi tiêu thụ sản phẩm thịt heo VietGAHP (28/04/2017)

>> Tăng lương cho công chức, viên chức từ 1/7/2017 (28/04/2017)

>> XỬ LÝ CƠ SỞ GIÊT MỔ HEO TRÁI PHÉP VỚI SỐ LƯỢNG LỚN TẠI THỐNG NHẤT (26/04/2017)

>> PHỐI HỢP KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ 2 CƠ SỞ GIẾT MỔ HEO TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHƠN TRẠCH (13/04/2017)

>> BẮT QUẢ TANG VÀ XỬ LÝ CƠ SỞ GIẾT MỔ HEO TRÁI PHÉP TẠI BIÊN HÒA (10/04/2017)

>> Gà sạch đã sẵn sàng chờ ngày 'bay' sang Nhật (05/04/2017)


Quay Về
Tìm kiếm theo ngày tháng
Tìm kiếm theo tiêu đề
  Báo cáo
  • Mời các thí sinh trúng tuyển Viên chức năm 2020 ký hợp đồng làm việc đối với viên chức.
  • Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020
  • Thông báo kết squả phỏng vấn tuyển viên chức vòng 2
  • Thông báo: Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2
  • Thông báo tuyển dụng viên chức 2020
  • Thông báo nghỉ lễ
  • Thông báo tuyển sinh năm 2018
  • Thông báo kết quả điểm các thí sinh dự xét tuyển dụng viên chức CCCNTY năm 2017
Xem tiếp
   
  đề án chăn nuôi