08 Tháng Mười Hai 2022
Chào mừng quý vị đến với Website CHI CỤC THÚ Y TỈNH ĐỒNG NAI
  Tin tức tổng hợp

Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Để thống nhất ban hành kế hoạch Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – Võ Văn Phi phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
ngày 24/9/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai – Võ Văn Phi đã chủ trì làm việc với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài Nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố.
           

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – Võ Văn Phi phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến tháng 9/2021 (số liệu của Cục Thống kê) tổng đàn heo 2.398.403 con (không tính heo con theo mẹ), tăng 1,02% so với cùng kỳ; trong đó có 321.682 heo nái, 4.348 đực giống, 2.072.373 heo thịt. Chăn nuôi trang trại chiếm hơn 90% tổng đàn với 1.297 trại, chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm gần 10% tổng đàn, với khoảng 7.700 nông hộ. Tổng đàn gà 23.632.200 con, giảm 8,03% so với cùng kỳ, chăn nuôi trang trại chiếm khoảng 91% tổng đàn với 419 trang trại, chăn nuôi nông hộ chiếm khoảng 9% tổng đàn, với khoảng 22.800 nông hộ. Các loại vật nuôi khác: Đàn bò 85.673 con; trâu 3.725 con; dê khoảng 240.000 con; vịt, ngan, ngỗng khoảng 2.500.000 con; cút khoảng 7.100.000 con.

Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hiện nay 1,55 ĐVN (có thời điểm lên đến 1,71 ĐVN), cao hơn so với quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của Ủ ban nhân dân tỉnh (quy định mật độ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 là 1,5 ĐVN). Các địa phương có mật độ chăn nuôi vượt quá 1,5 ĐVN gồm: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Khánh, Trảng Bom, Thống Nhất, Long Thành; các địa phương có mật độ chăn nuôi nuôi dưới 1,5 ĐVN gồm Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú (riêng thành phố Biên Hòa đã ngưng chăn nuôi).

Định hướng vùng phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030 được xây dựng trên cơ sở mật độ chăn nuôi hiện hữu, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của tỉnh để định hướng chuyển dịch cơ cấu các đối tượng vật nuôi, các vùng chăn nuôi đảm bảo quy định của Luật Chăn nuôi và  quy định mật độ chăn nuôi. Mục tiêu đến năm 2025: tốc độ tăng giá trị sản xuất chăn nuôi bình quân giai đoạn 2021 - 2025 từ 4,0 đến 5%/năm; tốc độ tăng giá trị gia tăng bình quân từ 3,5 đến 4,5%; giảm mật độ chăn nuôi của tỉnh xuống 1,525 ĐVN (bình quân 0,05 ĐVN/năm); tổng đàn heo là 2,5 triệu con; đàn gia cầm (gà, vịt) duy trì ở quy mô 24 -27 triệu con; tối thiểu 65% sản lượng sản phẩm chăn nuôi được tiêu thụ dưới hình thức liên kết; tỷ lệ giá trị sản phẩm được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương đương trên 30%; tỷ lệ giá trị sản phẩm chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao đạt trên trên 65%; Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm có hệ thống xử lý chất thải, nước thải đạt tiêu chuẩn theo đúng quy định đạt 97%; 100% trang trại chăn nuôi đạt điều kiện vệ sinh thú y; Duy trì 7 vùng an toàn dịch bệnh đối với cúm gia cầm và Newcastle trên đàn gia cầm đã được chứng nhận,...Định hướng đến năm 2030, phát triển chăn nuôi heo theo hướng trang trại công nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất và đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng hữu cơ, chăn nuôi tuần hoàn; tổng đàn heo có mặt thường xuyên ở quy mô 2,5 triệu con, duy trì đàn gia cầm ở quy mô từ 24 - 27 triệu con; mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định 1,5 ĐVN.

  
                          

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Ông Trần Lâm Sinh – PGĐ Sở báo cáo tại cuộc họp

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai – Võ Văn Phi đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo một số nội dung trọng tâm: yêu cầu các Sở ngành, địa phương nhanh chóng nghiên cứu xây dựng, bổ sung các chính sách hỗ trợ sơ chế, chế biến sản phẩm, xử lý môi trường chăn nuôi, tận dụng để hỗ trợ triển khai thực hiện kế hoạch phát triển chăn nuôi; Xây dựng và triển khai thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất nông nghiệp; Rà soát, cập nhật các quy định, quy chuẩn, định mức trong chăn nuôi để đề xuất ban hành bổ sung nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn; Triển khai nhân rộng các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, mở rộng kênh giao dịch thương mại điện tử, đáp ứng xuất khẩu; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát nội dung, thủ tục triển khai phần mềm quản lý chăn nuôi và chuyển đổi số lĩnh vực chăn nuôi để đảm bảo thực hiện đồng bộ, tiết kiệm kinh phí; phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, công khai danh mục các dự án (sản xuất con giống, công nghệ cao, sản xuất phân hữu cơ, chế biến,…) ưu tiên khuyến khích đầu tư phù hợp chiến lược phát triển chăn nuôi của tỉnh; sớm hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thùy Dương - Chi cục CNTY

>> Dự báo 3 kịch bản tăng trưởng sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến cuối năm 2021 (08/09/2021)

>> Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Tân Phú (01/07/2021)

>> Tỉnh Đồng Nai ban hành quy định mật độ chăn nuôi (29/06/2021)

>> Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho người dân (22/06/2021)

>> Người chăn nuôi cần chủ động các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm chủng vi rút Cúm gia cầm A/H5N8 (15/06/2021)

>> Kiểm tra công tác phòng, chống dịch gia súc, gia cầm năm 2021 trên địa bàn huyện Xuân Lộc (10/06/2021)

>> Cộng tác viên thú y làm Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi sinh học (07/06/2021)

>> TÌNH HÌNH BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ VÀ HIỆU QUẢ CỦA VẮC XIN PHÒNG BỆNH. (03/06/2021)

>> HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VẮC XIN TIÊM PHÒNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÂU BÒ (28/05/2021)

>> BÀ CON CHĂN NUÔI CẦN THỰC HIỆN NGAY CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM (14/05/2021)


Quay Về
Tìm kiếm theo ngày tháng
Tìm kiếm theo tiêu đề
  Báo cáo
 • THÔNG BÁO Thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (vòng phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức Chi cục Chăn
 • THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022
 • Kế hoạch về việc tuyển dụng viên chứu năm 2022
 • Mời các thí sinh trúng tuyển Viên chức năm 2020 ký hợp đồng làm việc đối với viên chức.
 • Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020
 • Thông báo kết squả phỏng vấn tuyển viên chức vòng 2
 • Thông báo: Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2
 • Thông báo tuyển dụng viên chức 2020
 • Thông báo nghỉ lễ
 • Thông báo tuyển sinh năm 2018
 • Thông báo kết quả điểm các thí sinh dự xét tuyển dụng viên chức CCCNTY năm 2017
Xem tiếp
   
  đề án chăn nuôi