03 Tháng Hai 2023
Chào mừng quý vị đến với Website CHI CỤC THÚ Y TỈNH ĐỒNG NAI
  Tin tức tổng hợp

Hội nghị phát triển GAHP - Dự án LIFSAP

Ngày 10/10/2014, Ban quản lý Dự án LIFSAP tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị phát triển GAHP và trao giấy chứng nhận VietGAP nông hộ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tham dự hội nghị có trên 120 đại biểu gồm lãnh đạo các đơn vị: Sở NN&PTNT, Hội nông dân tỉnh, Chi cục Thú y, TT Khuyến Nông, Liên Minh Hợp tác xã, Chi cục Phát triển Nông thôn, các thành phần liên quan thuộc 03 huyện vùng GAHP,…

Hội nghị phát triển GAHP diễn ra tại hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai

Qua hội nghị Ban quản lý Dự án LIFSAP đã báo cáo tiến độ thực hiện đến tháng 09/2014 và kế hoạch thực hiện 03 tháng cuối năm 2014 đối với các hoạt động chăn nuôi trong 03 vùng GAHP cấp huyện (huyện Thống Nhất, huyện Xuân Lộc và TX Long Khánh).

Trong 09 tháng đầu năm tiến độ triển khai một số hoạt động còn chậm so với kế hoạch như: hỗ trợ xây dựng hầm biogas đạt tỉ lệ 40,8% (204/500 công trình); sửa chữa chuồng trại đạt tỉ lệ 56% (225/400 hộ); chứng nhận VietGAP 19,6% (98/500 hộ). Từ đầu dự án đến 30/9/2014 đã hỗ trợ đã thiết lập và củng cố, kiện toàn được 03 vùng GAHP (Thống Nhất, Xuân Lộc và TX Long Khánh) với 1.039 hộ chăn nuôi/52 nhóm tham gia áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi an toàn (quy trình GAHP); hỗ trợ xây dựng 493 hầm Biogas; hỗ trợ sửa chữa chuồng trại cho hơn 640 hộ chăn nuôi; hỗ trợ 52 hệ thống trộn thức ăn chăn nuôi cho nhóm; cấp giấy chứng nhận VietGAHP cho 176 hộ chăn nuôi; thành lập được 45 tổ hợp tác chăn nuôi; tổ chức 336 lớp tuận huấn về quy trình thực hành chăn nuôi an toàn, ghi chép, kỹ thuật chăn nuôi - thú y cho nông dân và

          Đối với kế hoạch thực hiện 03 tháng cuối năm 2014: Tiếp tục củng cố và duy trì nhóm GAHP với mục tiêu hướng tới 100% hộ tham gia đều đạt chứng nhận VietGAP, đồng thời xây dựng kế hoạch và phương án nhân rộng mô hình GAHP; Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho trưởng nhóm, hộ hình mẫu về kỹ năng quản lý nhóm GAHP và tổ kinh tế hợp tác; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ khuyến nông, thú y; hỗ trợ nâng cấp sửa chữa chuồng trại cho 175 hộ (171 hộ thành viên và 4 hộ mô hình mẫu); Hỗ trợ kinh phí cho 296 hộ xây dựng công trình khí sinh học (huyện Xuân Lộc 23 công trình; Thống Nhất 197 công trình và TX Long Khánh 76 công trình); Tiếp tục tổ chức kiểm tra, đánh giá cấp chứng nhận VietGAHP cho 402 hộ GAHP còn lại (Huyện Xuân Lộc: 154 hộ; Huyện Thống Nhất: 166 hộ và TX Long Khánh: 82 hộ).

          Thông qua hội nghị, đã tổ chức trao giấy chứng nhận cho 62 hộ chăn nuôi được công nhận sản xuất theo quy trình GAHP (trong đó huyện Xuân Lộc: 29 hộ; huyện Thống Nhất: 22 hộ và TX Long Khánh: 11 hộ). 

Lễ trao trao giấy chứng nhận cho 62 hộ chăn nuôi được công nhận sản xuất theo quy trình GAHP

Nguyễn Quang Tuyên – Chi cục Thú y

>> Giám sát chất lượng và an toàn thức ăn chăn nuôi vùng GAHP - Dự án LIFSAP (30/10/2014)

>> Sinh hoạt chuyên đề về di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/10/2014)

>> Tập huấn Thú y cơ sở cho Cộng tác viên thú y xã trên địa bàn tỉnh (29/10/2014)

>> Những vấn đề cần lưu ý để công tác tiêm phòng đạt hiệu quả cao (24/10/2014)

>> Bệnh dại và biện pháp phòng chống (24/10/2014)

>> Vi sinh vật hữu hiệu xử lý chất thải trong chăn nuôi (23/10/2014)

>> Chi đoàn Chi cục Thú y thăm và tặng quà cho các trẻ khuyết tật (22/10/2014)

>> Vắc xin chống lở mồm long móng mới: Hiệu quả và ít tốn kém (21/10/2014)

>> Tại sao vịt miễn dịch cúm tốt hơn các gia cầm khác? (15/10/2014)

>> Dự án LIFSAP đã hỗ trợ xây dựng hơn 490 hầm Biogas (15/10/2014)


Quay Về
Tìm kiếm theo ngày tháng
Tìm kiếm theo tiêu đề
  Báo cáo
 • QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục chi tiết về biểu giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động
 • THÔNG BÁO Thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (vòng phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức Chi cục Chăn
 • THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022
 • Kế hoạch về việc tuyển dụng viên chứu năm 2022
 • Mời các thí sinh trúng tuyển Viên chức năm 2020 ký hợp đồng làm việc đối với viên chức.
 • Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020
 • Thông báo kết squả phỏng vấn tuyển viên chức vòng 2
 • Thông báo: Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2
 • Thông báo tuyển dụng viên chức 2020
 • Thông báo nghỉ lễ
 • Thông báo tuyển sinh năm 2018
 • Thông báo kết quả điểm các thí sinh dự xét tuyển dụng viên chức CCCNTY năm 2017
Xem tiếp
   
  đề án chăn nuôi