23 Tháng Ba 2023
Chào mừng quý vị đến với Website CHI CỤC THÚ Y TỈNH ĐỒNG NAI
  Tin tức tổng hợp

Cập nhật thông tin về lưu hành virus Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh và khuyến cáo sử dụng vắc xin trong chăn nuôi

Theo Cục Thú y, trong các năm 2018 - 2019, bệnh Cúm gia cầm (CGC) và bệnh Lở mồm long móng (LMLM) xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố; không xuất hiện dịch bệnh Tai xanh trên lợn.

Một số vắc xin phòng bệnh CGC và LMLM của Công ty NAVETCO

Qua kết quả giám sát chủ động cho thấy virus CGC và virus LMLM vẫn lưu hành nhiều ở môi trường và đàn vật nuôi. Vì vậy, nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm là rất cao, nhất là khi thời tiết thay đổi bất lợi, tổng đàn, mật độ chăn nuôi, lưu lượng vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tăng cao, nhưng gia súc, gia cầm không được tiêm phòng kịp thời, đầy đủ.

Để chủ động phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm nói trên, Cục Thú y ban hành Công văn số 37/TY-DT ngày 10/01/2020 về việc cập nhật thông tin về lưu hành virus Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh trong hai năm 2018 – 2019 và khuyến cáo người chăn nuôi sử dụng vắc xin như sau:
 1. Đối với bệnh Cúm gia cầm

a/ Lưu hành virus:
Trong các năm 2018 – 2019, virus CGC A/H5N6 phân bố rộng khắp trên phạm vi cả nước. Virus CGC/A/H5N1 thì phân bố tập trung chủ yếu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu long. Phân tích đặc tính di truyền của các chủng virus CGC A/H5N6 và A/H5N1 cho thấy:

-  Virus CGC A/H5N6 thuộc nhánh (clade) 2.3.4.4, bao gồm các nhánh phụ (sub-clade): 2.3.4.4h, 2.3.4.4f và   2.3.4.4g.

-  Virus CGC A/H5N1 thuộc nhánh 2.3.2.1 ( bao gồm các nhánh phụ: 2.3.2.1c và 2.3.2.1e).

b/ Khuyến cáo lựa chọn vắc xin:

Hiện nay, có một số loại vắc xin CGC đã được cấp Giấy chứng nhận lưu hành tại Việt nam sau (theo Phụ lục 2 kèm theo Văn bản số 37/TY-DY của Cục Thú y):


+ Loại vắc xin CGC sản xuất trong nước:

TT

Tên Vắc xin

Kháng nguyên của virus CGC có trong vắc xin

Công ty sản xuất

1

Navet-Vifluvac (H5N1 subtype, vô hoạt nhũ dầu)

A/H5N1 chủng NIBRG-14

Công ty cổ phần thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

2

Vắc xin cúm gia cầm NAVET-FLUVAC 2

A/H5N1 chủng NIBRG-14;  A/Hubei/1/2010 (H5N1)-PR8-IDCDC-RG30

Công ty cổ phần thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

+ Một số vắc xin CGC nhập khẩu:

TT

Tên Vắc xin

Kháng nguyên của virus CGC có trong vắc xin

Công ty sản xuất/ Nhà nhập khẩu

1

Reassortant Avian Influenza Virus vaccine, Inactivated (H5N1 Subtype, Re-5 Strain)

Subtype H5N1, chủng Re-5, vô hoạt

Công ty QYH BIOTECH COMPANY (China) / Nhập khẩu bởi công ty RTD.

2

Nobilis Influenza H5

Virus CGC vô hoạt típ A, típ phụ H5N2

Công ty Intervet (Hà Lan) sản xuất/ Nhập khẩu bởi công ty TNHH MSD Health Việt nam.

3

Vectormune  HVT AIV

H5N1 clade 1.1 và 2.3.2.1c

Công ty CEVA-BIOMUNE (Hoa Kỳ)/ Nhà nhập khẩu: công ty TNHH TM TÂN TIẾN.


  2. 
Đối với bệnh Lở mồm long móng gia súc

a/ Lưu hành virus:

 Kết quả định típ virus và phân tích di truyền của các mẫu virus LMLM được thu thập trong các năm 2018 – 2019 cho thấy các ổ dịch do 2 típ virus LMLM O và A gây ra, cụ thể:


-  Virus LMLM típ O bao gồm các dòng: O SEA/Mya-98, O ME-SA/PanAsia; O Cathay, O Me-SA/Ind2001e.

-  Virus LMLM típ A có một dòng: A/ASIA/Sea-97.

b/ Khuyến cáo lựa chọn vắc xin:

+ Về tiêu chí kỹ thuật để xem xét, lựa chọn loại vắc xin LMLM: Căn cứ kết quả đánh giá mức độ tương đồng  kháng nguyên do các phòng thí nghiệm tham chiếu về bệnh LMLM của tổ chức Thú y thế giới (OIE) thực hiện; Căn cứ hồ sơ kỹ thuật của các đơn vị cung ứng đã chứng minh chủng loại vắc xin phù hợp với chủng loại virus lưu hành trong những năm qua, Cục Thú y  khuyến cáo việc lựa chọn, sử dụng vắc xin LMLM cụ thể như sau:

-  Đối với vắc xin LMLM đơn giá típ O: Có kết hợp hai thành phần kháng nguyên O1 Manisa và O3039, hoặc có ít nhất một trong ba thành phần kháng nguyên (RAHO6/FMD/O-135, O1 Campos, O TUR/5/2009) tương đồng với các dòng virus LMLM típ O lưu hành tại Việt nam.

-  Đối với vắc xin LMLM đơn giá típ A: Có kết hợp hai trong ba thành phần kháng nguyên (A22/Iraq, A/May/97, A/IRN/05) tương đồng với các dòng virus LMLM típ A lưu hành tại Việt nam.

-  Đối với vắc xin LMLM nhị giá típ O và A: Có kết hợp hai thành phần kháng nguyên O1 Manisa và O3039, hoặc có ít nhất một trong ba thành phần kháng nguyên (RAHO6/FMD/O-135, O1 Campos, O TUR/5/2009) và phải có ít nhất hai trong ba thành phần kháng nguyên (A22/Iraq, A/May/97, A/IRN/05) tương đồng với các dòng virus LMLM lưu hành tại Việt nam.

+ Hiện nay, có một số loại vắc xin LMLM đã được cấp Giấy chứng nhận lưu hành tại việt nam (theo Phụ lục 4 kèm theo Văn bản số 37/TY-DY của Cục Thú y):

-         Loại vắc xin LMLM sản xuất trong nước:

TT

Tên Vắc xin

Kháng nguyên của virus CGC có trong vắc xin

Công ty sản xuất

1

Vắc xin đơn giá típ O (Avac-V6 FMD Emulsion)

RAHO6/FMD/O-135

Công ty TNHH MTV AVAC Viêt nam

-         Một số loại vắc xin LMLM phối hợp sản xuất giữa Việt nam và MERIAL (Pháp):

TT

Tên Vắc xin

Kháng nguyên của virus CGC có trong vắc xin

Công ty sản xuất

1

Vắc xin đơn giá típ O (Aftovax mono O)

O Manisa và O3039

NAVETCO, VETVACO

2

Vắc xin nhị giá tip O và A (Aftovax Bivalent)

O (Manisa và O3039); A (A22Iraq, Amay 97)

NAVETCO, VETVACO

3

Vắc xin tam giá tip O, A và Asia1 (Aftovax)

O (Manisa và O3039); A (A22Iraq, Amay 97); Asia1 (Asia1 Shamir)

NAVETCO, VETVACO

-         Một số Loại vắc xin LMLM nhập khẩu:

TT

Tên Vắc xin

Kháng nguyên của virus CGC có trong vắc xin

Công ty sản xuất

1

Vắc xin đơn giá típ O (Aftopor)

O Manisa, O3039

MERIAL (Pháp, Anh)

2

Vắc xin nhị giá tip O, A (Aftopor Bivalent)

O (Manisa và O3039); A (A22Iraq, Amay 97)

MERIAL (Pháp, Anh)

3

Vắc xin tam giá tip O, A và Asia1 (Aftovax)

O (Manisa và O3039); A (A22Iraq, Amay 97); Asia1 (Asia1 Shamir)

MERIAL (Pháp, Anh)

4

Vắc xin đơn giá típ O (Vaccine Against Food and Mouth disease Cultural Emulsified Inactivated)

O Taiwan-98, O1 Manisa

Công ty POKROV BIOLOGICAL PLANT JOIN-STOCK COMPANY (Liên bang Nga)

5

Vắc xin đơn giá típ O (Aftogen OLEO)

O1 Campos

Công ty BIOGENESIS BAGO (Argentina)


                            

Một số vắc xin phòng bệnh CGC và LMLM của Công ty NAVETCO


1. Bệnh tai xanh trên lợn

a/ Lưu hành virus:

 Trong các năm 2018 – 2019 không phát sinh dịch bệnh Tai xanh. Virus Tai xanh lưu hành tại Việt nam thuộc chủng Bắc Mỹ.

b/ Khuyến cáo lựa chọn vắc xin:

Các loại Vắc xin phòng bệnh Tai xanh trên lợn được phép lưu hành tại Việt nam vẫn đảm bảo hiệu lực trong
 phòng, chống dịch bệnh. Một số loại vắc xin Tai xanh đang được sử dụng sau (theo Phụ lục 5 kèm theo Văn bản số 37/TY-DY của Cục Thú y):

-         Loại vắc xin Tai xanh sản xuất trong nước:

TT

Tên Vắc xin

Kháng nguyên của virus CGC có trong vắc xin

Công ty sản xuất

1

Avac PRRS Live

Virus PRRS, chủng PRRS/RTD1/2012

Công ty TNHH MTV AVAC Viêt nam

2

Mar-PRRS.Vac

Virus PRRS chủng Bắc Mỹ

Công ty CP Thuốc thú y ĐỨC HẠNH MARPHAVET

3

Vắc xin Tai xanh nhược độc đông khô chủng BG08

Virus PRRS chủng BG08

Công ty NAVETCO

4

Vắc xin Tai xanh

Virus  PRRS  nhược độc (chủng Hanvet -VN)

Công ty HANVET

5

Five-PRRS Gold

Virus  PRRS  nhược độc chủng PRRSV-HN13P90

Công ty  CP Thuốc thú y Trung ương 5

-         Loại vắc xin Tai xanh nhập khẩu:

TT

Tên Vắc xin

Kháng nguyên của virus CGC có trong vắc xin

Công ty sản xuất

1

Ingelvac PRRS MLV

Virus PRRS chủng ATCC VR-2332

Công ty BOEHRINGER INGELHEIM Việt nam

2

Fostera PRRS

Virus PRRS chủng P129

Công ty TNHH ZOETIS Việt nam

3

Unistrain PRRS

Virus PRRS chủng VP-046 BIS

Công ty TNHH HIPRA Việt nam

4

Vắc xin PRRS nhược độc chủng JXA1-R

Virus PRRS chủng JXA1-R

Công ty CHENGDU MEDICAL E&P OF CHINA ANIMAL (China)/ Công ty cp Thuốc thú y Trung ương NAVETCO  phân phối.


Qua việc đánh giá sự lưu hành của virus gây bệnh CGC, LMLM và Tai xanh trong hai năm 2018 - 2019 và khuyến cáo sử dụng một số loại vắc xin của Cục Thú y nói trên, người chăn nuôi gia súc, gia cầm căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại địa phương để lựa chọn loại vắc xin phù hợp để tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm mang lại hiệu quả cao nhất.

Đỗ Ngọc Hữu -Trạm Vật tư Thú y>> CÁCH PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC (19/11/2020)

>> CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH. (16/11/2020)

>> HỘI NGHỊ “TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ CAM KẾT TRONG HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) VÀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO LIÊN MINH CHÂU ÂU – VIỆT NAM (EVFTA)” (13/11/2020)

>> Thực trạng và định hướng nghề trồng dâu nuôi tằm theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (12/11/2020)

>> Bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò là gì, nguy hiểm ra sao? (09/11/2020)

>> HỘI THẢO “GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CHỌN GIỐNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN VÀ MỘT SỐ DÒNG LỢN CAO SẢN SS1, SS2 VÀ TS3” (06/11/2020)

>> TUYÊN TRUYỀN LUẬT CHĂN NUÔI TẠI HUYỆN THỐNG NHẤT (05/11/2020)

>> HUYỆN LONG THÀNH CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG; HẠN CHẾ SỰ LÂY LAN CỦA MẦM BỆNH TRÊN ĐÀN VẬT NUÔI. (02/11/2020)

>> Sản xuất vaccine vô hoạt nhũ dầu phòng Cúm gia cầm chủng mới A/H5N1 (27/10/2020)

>> Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giải quyết thủ tục hành chính đối với công tác kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. (16/10/2020)


Quay Về
Tìm kiếm theo ngày tháng
Tìm kiếm theo tiêu đề
  Báo cáo
 • QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục chi tiết về biểu giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động
 • THÔNG BÁO Thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (vòng phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức Chi cục Chăn
 • THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022
 • Kế hoạch về việc tuyển dụng viên chứu năm 2022
 • Mời các thí sinh trúng tuyển Viên chức năm 2020 ký hợp đồng làm việc đối với viên chức.
 • Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020
 • Thông báo kết squả phỏng vấn tuyển viên chức vòng 2
 • Thông báo: Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2
 • Thông báo tuyển dụng viên chức 2020
 • Thông báo nghỉ lễ
 • Thông báo tuyển sinh năm 2018
 • Thông báo kết quả điểm các thí sinh dự xét tuyển dụng viên chức CCCNTY năm 2017
Xem tiếp
   
  đề án chăn nuôi